ПОЛЕЗНИ  ВРЪЗКИ 

Връзки в България и връзки към други институти на БАН

Физически лаборатории, институти, и групи по света

Библиотеки

 Union of the physicists in Bulgaria International Center for Scientific Research

Nebula Search


Връзки в България

Министерство на образование и науката
Българска академия на науките


Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Технически университет - София
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград

Съюз на учените в България
България - European Regional Directory /Explore Bulgaria/


Други институти на БАН

ИЯИЯЕ - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
ИЕ - Институт по електроника
ИА - Институт по астрономия
ЦЛСЕНЕИ - Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
ЦЛПФ - Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
ЦЛОЗОИ - Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информация
НИМХ - Национален институт по метеорология и хидрология


Физически лаборатории по света

Los Alamos - Los Alamos National Laboratory (USA)


Физически институти по света

ОИЯИ - Обединен институт за ядрени изследвания (Дубна, Русия)
APS - American Institute of Physics


Физически групи по света

CERN - European Organization for Nuclear Research (Geneva, Switzerland)
ICTP - The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (Trieste, Italy)
APS - American Physical Society
EPS - Europian Physical Society

Physics WEB - physics news, jobs and resources


Библиотеки

Централна библиотека на БАН
Университетска библиотека при СУ “Св.Климент Охридски”
Библиотека на ИЯИЯЕ


Нагоре