Лаборатория   "Полупроводникови хетероструктури"
  

  
Ръководител:  Доц., д-р Анна Мария Секереш

E-mail: szekeres@issp.bas.bg
Тел.: (+359 2) 979 5788
  

 Научен колектив 
  
Анна Мария Секереш Доц., д-р
Емилия Борисова Влайкова Гл. асистент
Николай Славев Пеев Доц., д-р
  
 Асоциирани членове: 
  
Соня Касчиева Професор, дфн.
Сашка Петрова Александрова Доц., дтн.
Парване Бахрам Данеш Доц., д-р
Симеон Симеонов Доц., д-р

 За нас 
  

 Учебна програма 

на специализиран лекционен курс пред докторанти по "Физика на полупроводникови хетероструктури"
  

 Проекти 
  

 Презентация за семинара