ИФТТ при БАН

е създаден с Разпореждане No. 362 на Министерския съвет от 16 октомври 1972 г.

С него съществуващият Физически институт с Атомна научно-експериментална база (ФИ с АНЕБ) при БАН, основан от   акад. Г.Наджаков   през 1946 г., е разделен на ИФТТ (Институт по физика на твърдото тяло) и ИЯИЯЕ (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика), считано от 1 януари 1973 г.

На 16 февруари 1982 г. Институтът по физика на твърдото тяло е наименуван на името на акад. Георги Наджаков.

    Предишни директори на ИФТТ :