ИФТТ   работи по няколко крупни договора, финансирани от Европейския съюз и НАТО, както и по редица проекти и двустранни спогодби за съвместни изследвания с университети и институти от Германия, Франция, Италия, САЩ, Великобритания, Австрия, Австралия, Швейцария, Гърция, Югославия, Русия, Полша, Унгария, Румъния и др.

    ИФТТ участва активно в изследванията провеждани в Международната Лаборатория за силни магнитни полета и ниски температури във Вроцлав, Полша, още от самото й основаване през 1968 г. Сътрудници от ИФТТ развиват активна дейност в Международните центрове в Дубна, Триест и Росендорф. През 2004 г. Европейската комисия по образование присъди на ИФТТ Университетската харта ЕРАЗЪМ, което му дава право да участва във всички Европейски учебни програми.

    На всеки две години, от 1980 г. насам, ИФТТ организира международна школа-симпозиум по съвременни проблеми на физиката на кондензираната материя “ISCMP”, на която млади учени и студенти от станата и чужбина могат да представят своите научни постижения или да чуят лекциите на водещи учени от САЩ, Япония, Русия, Канада, Германия, Австралия и др. Съорганизатор на последните няколко школи бе The Electronic Materials Centre аt the University of Wales, Swansea, U.K.